מדפים וירטואליים
 
נא להמתין...
מבנה דף התלמוד (מידע, פריט הצפה)
מצגת אינטראקטיבית להיכרות עם דף התלמוד.
דף מקורות על הסליחה (חומרי עזר, עזרי הוראה)
דף מקורות שהוכן בבית מדרש דרומא - על הסליחה.
התייחסות מודרנית לסיפור תנור של עכנאי.
התייחסויות שונות לסיפור ולנקודות ספציפיות בו.
מה חדש
מדריך למורה - יחיד וחברה
המדריך למורה של יחיד וחברה עלה לאתר מכון הרטמן כולם מוזמנים להורידו ולהשתמש בו. 
האתר פותח על ידי מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית
לצפייה תקינה באתר תוכלו לעיין ברשימת דפדפנים נתמכים ותוספים נדרשים